Kontakt

Naziv preduzeća:  ”FH SREBRENA MALINA” d.o.o.

Sjedište preduzeća:  Bostahovine bb – Sućeska, Srebrenica

Poreski broj:4403944190009

Direktor, ovlašteno lice:  Fikret Hodžić

Kontakt telefon: +387 66 713 324

e-mail: fikret@ijasamizsrebrenice.ba , redzep@ijasamizsrebrenice.ba , info@ijasamizsrebrenice.ba